Uitwendige therapie

De huid, ons grootste zintuigorgaan, vormt de ingang voor de werking van deze therapie.  Warmte en (innerlijke) beweging zijn het middel.

Met specifieke geneeskrachtige oliën wordt een ritmische totaalinwrijving gegeven, zo nodig aangevuld met een warme wikkel of kompres. Het is een non-verbale behandeling en duurt ongeveer een half uur. Daarna volgt een half uur narust in een stevige en warme omhulling. Waar nodig worden adviezen en instructies voor thuis mee gegeven om de behandeling te ondersteunen met een wikkel en/of kompres.

Toepassingsgebieden

Uitwendige therapie kan worden toegepast bij problemen op lichamelijk vlak zoals uitputting, slaapproblemen en frequente infecties. Verder bij emotionele problemen, bijvoorbeeld rond een aangrijpende gebeurtenis, bij angst, depressie en overbelasting. Daarnaast kan uitwendige therapie veel ondersteuning bieden tijdens periodes van langdurige ziekte en ingrijpende behandelingen zoals chemotherapie.

Ook kan het zeer behulpzaam zijn bij kinderen met bijvoorbeeld buikpijnklachten, niet lekker in hun vel zitten, onrust etc. Tijdens zwangerschap en kraamtijd kan uitwendige therapie helpen om goed in contact te blijven of te komen met het eigen lichaam en daardoor ernstige uitputting te voorkomen.

Werking

Door middel van de inwrijving word je als het ware ‘bij elkaar gepakt’. In deze tijd zijn er zoveel prikkels,  er moet zoveel, er is zoveel wat ons uit evenwicht brengt, door middel van de uitwendige therapie kun je jezelf als het ware 'weer bij elkaar pakken‘. Dit helpt om jezelf als een heelheid te ervaren, je wordt herinnerd aan jouw grens tussen binnen -en buitenwereld en je krijgt een ‘voorbeeld’ aangereikt voor het herstellen van een evenwichtige verhouding hierin. Dit verbetert ook de weerstand en ondersteunt vitaliteit en gezond ritme waar mogelijk.

Effecten

Uitwendige therapie verstevigt je vitaliteit, je energiehuishouding en brengt je in beweging. Wij horen regelmatig terug dat mensen meer moed en creativiteit ervaren en weer steviger op de benen staan: er is een hernieuwd evenwicht. Ook vormen de inwrijvingen vaak een eerste aanzet tot een noodzakelijke verandering of bewustwording van de eigen (voorwaarden voor) gezondheid. Mensen die door een zware periode gaan voelen zich gesterkt. 

Om het proces te bestendigen en verder actief vorm te geven verwijs ik mensen na de uitwendige therapie regelmatig door naar euritmie therapie, beeldende therapie of muziektherapie, welke ook te vinden zijn in het Therapeuticum Naarden-Bussum

Ritme

Uitwendige therapie wordt in een wekelijks ritme gegeven, indien mogelijk op dezelfde dag. Een behandeltraject bevat 6 tot 8  afspraken, tenzij anders voorgeschreven.